in

My birthday was epically chillaxed with my horse, enjoying s

My birthday was epically chillaxed with my horse, enjoying sun and countryside🤗☀️🌈(except few ticks I killed while trying to get into my panties😎☠️) until the moment my assistant brought me this…. she baked for me a madafucking awesome pyramid from wreaths 😭❤️ my favorite Czech dessert. Than I was stuffing myself till 3am and end up happily in sugar coma… 🤪🤣 Moje narozky byly epicky chillaxační s koněm, užívání si sluníčka a přirody🤗☀️🌈(s výjimkou pár klíšťat která jsem zabila při pokusu dostat se mi do kalhotek😎☠️) až do chvíle kdy mi asistentka přivezla tohle… ona pro mně upekla úplně popiči nejlepší pyramidu z věnečků😭❤️ můj oblíbený zákusek. Tak jsem se jimi cpala do tří do rána a šťastně skončila v cukrovém kómatu🤪🤣

Follow angelwickyofficial on Instagram!

What do you think?